logo
digiacta
buscar
Any
Ple extraordinari de 25 d'octubre de 2019
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Modificación, en su caso, del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria (G- 7833/2016)
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:07:15)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:08:33)
Copiar URL
2. Aprobación, en su caso, de Expediente 3/2019, de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (G-9659/2019)
11 intervencions
3. Modificación, en su caso, de las Ordenanzas Fiscales, para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2020 (G- 9332/2019)
11 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR
Càrrec: Alcaldessa presidenta | PSOE
foto
3 intervencions
2. Aprovació, si escau, de l'Expedient 3-2019, de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G-9659/2019)
3. Modificació, si escau, de les Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2020 (exp. G-9332/2019)
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: S. públics, Via P., Cement., Maritima ,Sta Barb. | PSOE
foto
1 intervencions
1. Modificació, si escau, del contracte d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària (exp. G-7833/2016)
MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: Hisenda | PSOE
foto
6 intervencions
2. Aprovació, si escau, de l'Expedient 3-2019, de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G-9659/2019)
3. Modificació, si escau, de les Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2020 (exp. G-9332/2019)
JUAN FUSTER TORRES
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
2. Aprovació, si escau, de l'Expedient 3-2019, de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G-9659/2019)
3. Modificació, si escau, de les Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2020 (exp. G-9332/2019)
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
Càrrec: Regidora | CIUDADANOS
foto
3 intervencions
2. Aprovació, si escau, de l'Expedient 3-2019, de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G-9659/2019)
3. Modificació, si escau, de les Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2020 (exp. G-9332/2019)
VOTACIONS
Càrrec: VOTACIONS | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
3 intervencions
1. Modificació, si escau, del contracte d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària (exp. G-7833/2016)
2. Aprovació, si escau, de l'Expedient 3-2019, de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G-9659/2019)
3. Modificació, si escau, de les Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2020 (exp. G-9332/2019)
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETÀRIA | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
3 intervencions
1. Modificació, si escau, del contracte d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària (exp. G-7833/2016)
2. Aprovació, si escau, de l'Expedient 3-2019, de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G-9659/2019)
3. Modificació, si escau, de les Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2020 (exp. G-9332/2019)
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: | VOX
foto
2 intervencions
3. Modificació, si escau, de les Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2020 (exp. G-9332/2019)
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BORRIANA
6
(00:04:18)
CIUDADANOS
3
(00:05:31)
PP
4
(00:33:03)
PSOE
10
(00:45:30)
VOX
2
(00:11:34)