logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari de 4 de juny de 2020
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprobación, en su caso, del Reglamento regulador del uso de la Unidad de RPAS (aeronave no tripulada, dirigida a distancia desde una estación de pilotaje remoto) integrada en la Policía Local del Magnífic Ajuntament de Borriana/Burriana (expte. 4583/2020)
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:01:25)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:02:20)
Copiar URL
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:02:30)
Copiar URL
2. Convalidación, en su caso, de Decreto nº 1467-2020, de Expediente 4/2020 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (expte. 4509/2020).
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:02:40)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:03:24)
Copiar URL
3. Aprobación, en su caso, de la rectificación del Inventario municipal que incluye las vicisitudes producidas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 (expte. 4301/2019).
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:03:40)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:04:20)
Copiar URL
4. Dación de cuenta al Pleno de la contratación de una operación de préstamo para inversiones del Presupuesto 2020 (expte. 2446/2020)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:04:35)
Copiar URL
5. Dación de cuenta al Pleno de Información económica y presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2020 (expte. 3535/2020)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:04:55)
Copiar URL
6. Dación de cuenta al Pleno del Decreto 2020-1471 de 27/05/2020, de solicitud al Gobierno de España de declaración de zona catastrófica (expte. 4183/2020).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:05:10)
Copiar URL
7. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 14-05-2020 y 21-05-2020, ambos incluidos.
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:05:30)
Copiar URL
8. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal, correspondiente al período entre 11-05-2020 y 24-05-2020.
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:05:48)
Copiar URL
8.bis.1.- Moción del PP, relativa a las fallas de Borriana
10 intervencions
8.bis.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
10 intervencions
8.bis.2.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a la financiación
11 intervencions
9. Ruegos y preguntas
103 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR
Càrrec: Alcaldessa presidenta | PSOE
foto
32 intervencions
8.bis.1.- Moció del Grup PP, relativa a les falles de Borriana
8.bis.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a la conmemoración del Dia Internacional de la Dona
VICENT GRANEL CABEDO
Càrrec: Cult., Patrim, Norm. Lingüistica i Agricultura | COMPROMIS
foto
2 intervencions
8.bis.1.- Moció del Grup PP, relativa a les falles de Borriana
8.bis.2.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa al finançament
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: S. públics, Via P., Cement., Maritima ,Sta Barb. | PSOE
foto
4 intervencions
9. Precs i preguntes
MARIA ROMERO CANO
Càrrec: Igualtat Inclusio Diversitat. Transparència.TIC | COMPROMIS
foto
2 intervencions
8.bis.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a la conmemoración del Dia Internacional de la Dona
MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: Hisenda | PSOE
foto
3 intervencions
9. Precs i preguntes
JAVIER GUAL ROSELL
Càrrec: Interior, Personal i Seguretat | PSOE
foto
5 intervencions
8.bis.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a la conmemoración del Dia Internacional de la Dona
8.bis.2.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa al finançament
MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA
Càrrec: Joventut Festes Falles | PSOE
foto
3 intervencions
8.bis.1.- Moció del Grup PP, relativa a les falles de Borriana
9. Precs i preguntes
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: Urbanisme, Activitats, Medi Ambient | PSOE
foto
6 intervencions
9. Precs i preguntes
JUAN FUSTER TORRES
Càrrec: Regidor | PP
foto
11 intervencions
8.bis.2.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa al finançament
9. Precs i preguntes
CARLOS SOLÁ PERIS
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
8.bis.1.- Moció del Grup PP, relativa a les falles de Borriana
MARIA CONSUELO SUAY MONER
Càrrec: Regidora | PP
foto
10 intervencions
8.bis.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a la conmemoración del Dia Internacional de la Dona
9. Precs i preguntes
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Càrrec: Regidor | PP
foto
5 intervencions
9. Precs i preguntes
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
Càrrec: Regidora | CIUDADANOS
foto
15 intervencions
8.bis.1.- Moció del Grup PP, relativa a les falles de Borriana
8.bis.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a la conmemoración del Dia Internacional de la Dona
8.bis.2.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa al finançament
9. Precs i preguntes
VOTACIONS
Càrrec: VOTACIONS | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
6 intervencions
1. Aprovació, si escau, del Reglament regulador de l'ús de la Unitat de RPAS (aeronau no tripulada, dirigida a distància des d'una estació de pilotatge remot) integrada en la Policia Local del Magnífic Ajuntament de Borriana (exp. 4583/2020).
2. Convalidació, si escau, del decreto 1467-2020, de l'expedient 4/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. 4509/2020).
3. Aprovació, si escau, de la rectificació de l'Inventario municipal que incloeix les vicissituds produïdes entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 (exp. 4301/2019)
8.bis.1.- Moció del Grup PP, relativa a les falles de Borriana
8.bis.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a la conmemoración del Dia Internacional de la Dona
8.bis.2.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa al finançament
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETÀRIA | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
9 intervencions
1. Aprovació, si escau, del Reglament regulador de l'ús de la Unitat de RPAS (aeronau no tripulada, dirigida a distància des d'una estació de pilotatge remot) integrada en la Policia Local del Magnífic Ajuntament de Borriana (exp. 4583/2020).
2. Convalidació, si escau, del decreto 1467-2020, de l'expedient 4/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. 4509/2020).
3. Aprovació, si escau, de la rectificació de l'Inventario municipal que incloeix les vicissituds produïdes entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 (exp. 4301/2019)
4. Dació de compte al Pleno de la contractació d'una operació de prèstec per a inversions del Pressupost 2020 (exp. 2446/2020)
5. Dació de compte al Pleno d'Informació econòmica i pressupostària corresponent al primer trimestre de 2020 (exp. 3535/2020)
6. Dació de compte al Ple del decret 2020-1471 de 27/05/2020, de sol·licitud al Govern d'Espanya de declaració de zona catastròfica (exp. 4183/2020).
7. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 14-05-2020 i 21-05-2020.
8. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència, que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 11-05-2020 i 24-05-2020.
SARA MOLINA BALLESTER
Càrrec: Comerç, Consum, Mercat i Turisme | PSOE
foto
2 intervencions
9. Precs i preguntes
HILARIO USÓ ROIG
Càrrec: Gent Major, Participació Ciutadana i Cementeri | PSOE
foto
2 intervencions
9. Precs i preguntes
DOLORES CARBONELL MONSONÍS
Càrrec: Servei Social, Salut i Dependència | PSOE
foto
3 intervencions
9. Precs i preguntes
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: Educació, Ocupació i Comunicació | PSOE
foto
3 intervencions
9. Precs i preguntes
VICENTE TEJEDO TORMO
Càrrec: Regidor | PP
foto
6 intervencions
9. Precs i preguntes
MARIA JOSÉ FORTEA RUBERT
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
9. Precs i preguntes
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: Regidor | VOX
foto
6 intervencions
8.bis.1.- Moció del Grup PP, relativa a les falles de Borriana
8.bis.2.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa al finançament
9. Precs i preguntes
JESÚS ALBIOL TALAYA
Càrrec: Regidor | VOX
foto
6 intervencions
8.bis.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a la conmemoración del Dia Internacional de la Dona
9. Precs i preguntes
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BORRIANA
15
(00:05:53)
CIUDADANOS
15
(09:29:22)
COMPROMIS
4
(00:13:02)
PP
37
(01:00:54)
PSOE
63
(28:43:15)
VOX
12
(00:34:55)