logo
digiacta
buscar
Any
Ple extraordinari del 30 de setembre de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Prórroga, en su caso, del contrato de gestión del servicio público de mantenimiento de las instalaciones municipales de saneamiento y depuración de las aguas residuales de Burriana, adjudicado a UTE EDAR Burriana, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de julio de 2011, por CINCO AÑOS MÁS, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2026 (expte. 49/2015)
10 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: S. públics, Via P., Cement., Maritima ,Sta Barb. | PSOE
foto
3 intervencions
1. Pròrroga, si escau, del contracte de gestió del servei públic de manteniment de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració de les aigües residuals de Borriana, adjudicat a UTE EDAR Borriana, per acord de l'Ajuntament Ple de data 7 de juliol de 2011, per CINC ANYS MÉS, des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 30 de setembre de 2026 (expte. 49/2015)
JUAN FUSTER TORRES
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
1. Pròrroga, si escau, del contracte de gestió del servei públic de manteniment de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració de les aigües residuals de Borriana, adjudicat a UTE EDAR Borriana, per acord de l'Ajuntament Ple de data 7 de juliol de 2011, per CINC ANYS MÉS, des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 30 de setembre de 2026 (expte. 49/2015)
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: Regidor | VOX
foto
1 intervencions
1. Pròrroga, si escau, del contracte de gestió del servei públic de manteniment de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració de les aigües residuals de Borriana, adjudicat a UTE EDAR Borriana, per acord de l'Ajuntament Ple de data 7 de juliol de 2011, per CINC ANYS MÉS, des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 30 de setembre de 2026 (expte. 49/2015)
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
Càrrec: Regidora | No adscrit
foto
2 intervencions
1. Pròrroga, si escau, del contracte de gestió del servei públic de manteniment de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració de les aigües residuals de Borriana, adjudicat a UTE EDAR Borriana, per acord de l'Ajuntament Ple de data 7 de juliol de 2011, per CINC ANYS MÉS, des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 30 de setembre de 2026 (expte. 49/2015)
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETÀRIA | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
1 intervencions
1. Pròrroga, si escau, del contracte de gestió del servei públic de manteniment de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració de les aigües residuals de Borriana, adjudicat a UTE EDAR Borriana, per acord de l'Ajuntament Ple de data 7 de juliol de 2011, per CINC ANYS MÉS, des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 30 de setembre de 2026 (expte. 49/2015)
VOTACIONS
Càrrec: VOTACIONS | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
1 intervencions
1. Pròrroga, si escau, del contracte de gestió del servei públic de manteniment de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració de les aigües residuals de Borriana, adjudicat a UTE EDAR Borriana, per acord de l'Ajuntament Ple de data 7 de juliol de 2011, per CINC ANYS MÉS, des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 30 de setembre de 2026 (expte. 49/2015)
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BORRIANA
2
(00:01:30)
No adscrit
2
(00:03:05)
PP
2
(00:04:37)
PSOE
3
(00:08:49)
VOX
1
(00:02:32)