logo
digiacta
buscar
Any
Ple extraordinari 11 d'agost de 2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Desestimación, en su caso, de la pretensión de ACCIONA CONSTRUCCION, SA, de resolución del contrao de obras Derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Borriana, financiadas con cargo al programa Edificant (expte. 6017/2022)
9 intervencions
4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de organización de la zona básica de servicios sociales del municipio de Borriana (expte. 8238/2022)
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:37:44)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:39:36)
Copiar URL
2. Desestimación, en su caso, del recurso de reposición interpuesto por ACCIONA CONSTRUCCION SA, contra el acuerdo plenario de 2 de junio de 2022. de desestimación de la modificación del contrato de obras de Derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Borriana, financiadas con cargo al programa Edificant (expte. 11770/2021.- PM 14/2019)
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:29:55)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:31:10)
Copiar URL
3. Aprobación, en su caso, del Plan Local de Juventud del Ayuntamiento de Borriana (expte. 718/2022)
6 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA
Càrrec: Joventut i Festes | PSOE
foto
2 intervencions
3. Aprovació, si escau, del Pla Local de Joventut 2022-2025 de l'Ajuntament de Borriana (exp. 718/2022)
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: Educació, Ocupació i Comunicació | PSOE
foto
3 intervencions
1. Desestimació, si escau, de la pretensió d'ACCIONA CONSTRUCCION SA, de resolució del contracte d'obres Enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa EDIFICANT (exp. 6017/2022)
2. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposat per ACCIONA CONSTRUCCION SA, contra l'acord plenari de 2 de juny de 022, de desestimació de la modificació del contracte d'obres d'enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa Edificant (exp. 11770/2021 - PM 14/2019)
MARIA ESTHER MENEU CERVERA
Càrrec: Serveis Socials i Polítiques Actives Ocupació | PSOE
foto
1 intervencions
4. Aprovació, si escau, de la proposta d'organització de la zona bàsica de serveis socials del municipi de Borriana (exp. 8238/2022)
MARIA ROMERO CANO
Càrrec: Igualtat Inclusio Diversitat. Transparència.TIC | COMPROMIS
foto
2 intervencions
1. Desestimació, si escau, de la pretensió d'ACCIONA CONSTRUCCION SA, de resolució del contracte d'obres Enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa EDIFICANT (exp. 6017/2022)
3. Aprovació, si escau, del Pla Local de Joventut 2022-2025 de l'Ajuntament de Borriana (exp. 718/2022)
JUAN FUSTER TORRES
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
1. Desestimació, si escau, de la pretensió d'ACCIONA CONSTRUCCION SA, de resolució del contracte d'obres Enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa EDIFICANT (exp. 6017/2022)
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: Regidor | VOX
foto
1 intervencions
1. Desestimació, si escau, de la pretensió d'ACCIONA CONSTRUCCION SA, de resolució del contracte d'obres Enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa EDIFICANT (exp. 6017/2022)
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
Càrrec: Regidora | No adscrit
foto
2 intervencions
1. Desestimació, si escau, de la pretensió d'ACCIONA CONSTRUCCION SA, de resolució del contracte d'obres Enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa EDIFICANT (exp. 6017/2022)
3. Aprovació, si escau, del Pla Local de Joventut 2022-2025 de l'Ajuntament de Borriana (exp. 718/2022)
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETÀRIA | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
4 intervencions
1. Desestimació, si escau, de la pretensió d'ACCIONA CONSTRUCCION SA, de resolució del contracte d'obres Enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa EDIFICANT (exp. 6017/2022)
4. Aprovació, si escau, de la proposta d'organització de la zona bàsica de serveis socials del municipi de Borriana (exp. 8238/2022)
2. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposat per ACCIONA CONSTRUCCION SA, contra l'acord plenari de 2 de juny de 022, de desestimació de la modificació del contracte d'obres d'enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa Edificant (exp. 11770/2021 - PM 14/2019)
3. Aprovació, si escau, del Pla Local de Joventut 2022-2025 de l'Ajuntament de Borriana (exp. 718/2022)
VOTACIONS
Càrrec: VOTACIONS | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
4 intervencions
1. Desestimació, si escau, de la pretensió d'ACCIONA CONSTRUCCION SA, de resolució del contracte d'obres Enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa EDIFICANT (exp. 6017/2022)
4. Aprovació, si escau, de la proposta d'organització de la zona bàsica de serveis socials del municipi de Borriana (exp. 8238/2022)
2. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposat per ACCIONA CONSTRUCCION SA, contra l'acord plenari de 2 de juny de 022, de desestimació de la modificació del contracte d'obres d'enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançades amb càrrec al programa Edificant (exp. 11770/2021 - PM 14/2019)
3. Aprovació, si escau, del Pla Local de Joventut 2022-2025 de l'Ajuntament de Borriana (exp. 718/2022)
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BORRIANA
8
(00:05:15)
COMPROMIS
2
(00:02:34)
No adscrit
2
(00:02:31)
PP
2
(00:06:41)
PSOE
6
(00:17:13)
VOX
1
(00:03:25)